ONT
Oostende - "de Duinpieper" - Home for elderly
1984-1986