De regie is in handen van
  Jean-Philippe Delavault (co-auteur), bijgestaan door Clément Gerbaud en Léopold Gombeer.


Lichtregie: Jean-Marc Bouhaniche
Sonorisatie: Mathys Acoustical Adviser