ΣYΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕYTKΩΝ BENELUX
Av. W Churchill,69/1
1180 Uccle Tel.-Fax:0032 2 3476548
Βρυξέλλες 25 /02/ 2002 Αρ.Πρωτ. : 38

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Δ.Σ. του συλλόγου εκπαιδευτικών Benelux το οποίο αναδείχθηκε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου αποτελείται από τους εξής :

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ Α.
ΣΚΡΙΜΠΑΣ Α.