Ιστορία
Καταστατικό
Σύνθεση Δ.Σ
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Διευθύνσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ελληνική μουσική
Μικρές αγγελίες
Ελληνικό σχολείο
Λογισμικό
Φωτογραφίες
Μαθήματα Ελληνικών
Ελληνες επαγγελματίες
Κωμικά
Συνταγές
Σπίτι
Πληροφορική
Τι λέει ο τύπος για μας
Εκκλησία

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Βρυξέλλες, 17.09.2002 Α.Π.: Φ.520/73/ΑΣ 1072


ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ανδρών-γυναικών) έτους 2002»

'Εχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι με την υπ' αριθ. 1212.3/03/02/04.9.2002 απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την κατάταξη στο εν λόγω Σώμα 413 συνολικά δοκίμων Υπαξιωματικών. Από αυτούς ποσοστό 70 %, δηλαδή 289 δόκιμοι θα προέρχονται από ιδιώτες (άνδρες-γυναίκες) και ποσοστό 30%, δηλαδή 124 από μονίμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες (άνδρες-γυναίκες).

Οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου της σχετικής πολυσέλιδης προκήρυξης στα γραφεία του Γενικού Προξενείου, όπου φυλάσσεται το ένα και μοναδικό αποσταλέν αντίτυπο της προκήρυξης αυτής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως, και σε καμία περίπτωση ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την 08.10.2002 είτε στα Κεντρικά Λιμεναρχεία (πλην Κ.Λ. Πειραιά) , ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία της Χώρας, είτε στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο.

Ο Γενικός Πρόξενος

Νικόλαος Παν. Κοτροκόης