ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Βρυξέλλες, 17 .07 .2002
Α.Π. Φ. 520/70/ΑΣ 920

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα ΦιλοξενΙας Αποδήμων 3ης ηλικίας».

Σσς στέλνουμε, συνημμένως, για ενημέρωση σας, το υπ' αριθ. 4575/15.7.2002 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού που αφορά στο εν θέματι Πρόγραμμα Φιλοξενίας με σχετική αίτηση συμμετοχής.

Εmσημαivουμε ότι για το Βέλγιο έχουν προβλεφθεί 5 θέσεις.

θερμή παράκληση όπως ενημερώσετε σχετικά τους ενδιαφερόμενους συμπατριώτες μας.

Η διευθύνουσα

Ελισσάβετ Καράλη
ΔΛΓΥ Γ'


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΑΠΟΔΗΜΟΥ EΛΛHNIΣMΟY
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Aθήνα 15/07/200
Αριθ. πρωτ. 4575

Προς: ΠΡΕΣΒΕ:ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ταχ.Δ/νση : Αχαρνών 417 Tαχ.Kώδικας: 11143
TELEFAX: 0102530487
Πληροφορίες: Ελένη Γιουβρή-lγνατιάδου
URL: http://www.ggae.gr
E-mail : ggae@mfa.gr

KΟIN.: ΔΗΜΟ ΛΙθΑΑΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε σννέχεια ανωτέρω σχετικού σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας σε συνεργασια με την τοπική Αυτοδιοίκηση εγκρίθηκε η συμμετοχή 200 περίπου αποδήμων ηλικίας από όλο τον κόσμο σε ομάδες των 20 εως 40 ατόμων.
Οι περιοχές που θα φιλοξενήσουν τους απόδημους είναι: η Χαλκιδική, η Λάρισα, η Αράχωβαι, η Πέλλα, η Κοζάνη, ο Έβρος, η Σαμοθράκη και η Ημαθία.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα Eλληνικης καταγωγής ηλικίας άνω των: 60 οι γυναίκες και 65 οι άνδρες.
Η φιλοξενία διαρκειας δύο εβδομάδων θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχεία και άλλους κατάλληλους χώρους ιδιοκτησίας ή χρήσης των φορέων της Tοπικής Αυτοδιοικησης και θα εχει πολιτιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Για το ΒΕΛΓΙΟ έχουν προβλεφθεί 5 θέσεις και η φιλοξενία θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Λιβαδίου Λάρισας (υπεύθυνος Κ. Γκόλτσιος Αθανάσιος τηλ. O493O/41217.41888,φαξ ( 04930 / 41121 ) κατά την χρονική περίοδο από 1 έως 15/9/2002.
Η επισσυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη απ ευθείας στον προαναφερθέντα φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινοποίηση στη ΓΓΑΕ.

Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή PDF.