ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

Βρυξέλλες, 03.06.2002

Α.Π.: Φ.520/55/ΑΣ 743 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΚΟΙΝ: - Πρεσβεία Βρυξελλών

ΘΕΜΑ: «Δίκτυο Αποδήμων αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης»

Σας στέλνουμε, συνημμένως, ενημερωτικό σημείωμα που μας περιήλθε από το Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Μαγκριώτη σχετικά με τις δραστηριότητες του νεοσύσατου «Δικτύου Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης» και παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίησή του στην Ομογένεια.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Νικόλαος Παν . Κοτροκόης

Συμβουλος Πρεσβείας Α


ΣHMEIΩMA

Συστήθηκε και ήδη δραστηριοποιείται το «Δίκτυο Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης», με την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών, της Κεντρικής 'Evωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και του ΣΑΕ.


Τo Δίκτυο λειτουργεί παράλληλα με το ΣΑΕ, διατηρώντας την οργανωτική, οικονομική και προγραμματική του αυτοτέλεια και αυτοδυναμία. Η άμεση θεσμική αναφορά στήριξης και συνεργασίας του δικτύου είναι η ΚΕΔΚΕ και το ΥΠΕΞ - ΓΓΑΕ. Εκπρόσωποι του Δικτύου μπορούν να συμμετασχουν ως παρατηρητες στις εργασιες της Παγκόσμιας Συνέλευσης του ΣΑΕ

Εδρα του Δικτύου ορίστηκε η Θεσσαλονίκη. Σκοποί του Δικτύου είναι:

Μέλη του Δικτύου είναι οι Απόδημοι 'Ελληνες της Ευρώπης που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές και διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους.
Στο Δίκτυσ συμμετέχουν ακόμα εκπρόσωποι της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.Μέλος που χάνει την αιρετή του ιδιότητα χάνει αυτομάτως και την ιδιότητα του μέλους του Δικτύου.

Oργανα του Δικτύου είναι:

Τα μέλη του προεδρείου του είναι: