Λόγω της έκτασης της προκήρυξης, όσοι συμπατριώτες ενδιαφέρονται μπορούν να ζητήσουν αντίτυπο από την Κοινότητα.

ΓΕΝΙΚΟ ΙΙΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Α.Π.: Φ.520/48/ΑΣ 644

Βρυξέλλες, 15.05.2002

ΘEMA : «ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΝΑΣΗ»

Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας Κανονισμοός Δεύτερου (2ου) Διεθνούς Διαγωνισμοό (2005), 1 ) Πρωτότυπης Μουσικής Συνθέσεως για Χορό 2) Πρωτότυπης χορογραφίας και Κανονισμοός (3ου) Διεθνούς Διαγωνισμού (2005) για τη Συγγραφή Πρωτότυπου θεατρικού Έργου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση τους στην Ομογένεια.

Με εξαιρετική τιμή,

 

Νικόλαος Παν. Κοτροκόης