ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕλλΩΝ

Α.Π.: Φ.520/47/ΑΣ 632

Βρυξέλλες, 13.05.2002

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη ΙΕ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκηιιης 2002»

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προκηρύσσει τον ΙΕ' εισαγωγικό διαγωνισμό, έτους 2002, για τα Τμήματα Γενικής Διοίκησης, Εμπορικών Ακολούθων, Ακολούθων Τύπου, Κοινωνικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη, την ανακοίνωση και τα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στη ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού (γραφείο 204) του Υπουργείου Εξωτερικών ή να αναζητήσουν πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (www.ekdd.gr).

Παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της εν λόγω προκήρυξης στην Ομογένεια.

Με εξαιρετική τιμή,

O Γενικός Πρόξενος

 

Νικόλαος Παν. Κοτροκόης