ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ BPYΞEΛΛΩN

Βρυξέλλες, 21.2.2002
Α.Π. Φ.520/19/ΑΣ 302

ΘΕΜΑ: «Διαδικασrα υποβολής και τρόπος συμπλήρωσης των επισήμων αιτήσεων Εθελοντισμού των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας»

Σας στέλνουμε, συνημμένως, για ενημέρωσή σας, e-mail που μας περιήλθε από την Διεύθυνση Αποδήμου Ελληνισμού του «ΑΘΗΝΑ 2004» σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων Εθελοντισμού των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Όπως θα παρατηρήσετε, επί του παρόντος οι παραπάνω αιτήσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» (www.athens.olympic.org) .

Οικοθεν νοείται ότι θα σας τηρήσουμε αμέσως ενήμερους μολις μας περιέλθουν οι έντυπες αιτήσεις εθελοντισμού, καθώς και το σχετικο πληροφοριακό φυλλάδιο.

Με τιμη

Ο Γενικός Πρόξενος
Νικόλαος Παν. ΚοτροκόηςConsulate General of Greece ίn Belgium

From: Greeks Abroad [GreekSAbroad@athens2004.gr
Sent: Monday, February 18, 2002 4:31 ΡΜ
Το: 'grgencon.bru@mfa.gr'
Subject: Επίσημη Αίτηση Εθελοντισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η επίσημη Αίτηση Εθελοντισμού των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ο.Ε.Ο.Α ΑΘΗΝΑ 2004 www.athens.olympic.org στο πεδίο εθελοντές, στην ελληνική και αγγλιiκή γλώσσα.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες που συνοδεύουν την αίτηση.

Η ηλεκτρονική μορφή της αίτησης πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά.


Φωτοτυπία ή φάξ αυτής είναι άκυρα. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν και αποστείλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση.

'Εντυπες Αιτήσεις Εθελοντισμού καθώς επίσης και το ενημερωτικό φυλλάδιο, σας αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Η έντυπη Αίτηση Εθελοντισμού θα συμπληρώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται ταχυδρομικώς με τον συνοδεύοντα ψάκελο, κλειστό, στην Γενική Διεύθυνση Εθελοντισμού της ΑΘΗΝΑ 2004.

Γίνονται δεκτές μόνο όσες Αιτήσεις Εθελοντισμού είναι συμπληρωμένες στην πρωτότυπη έντυπη μορφή τους και εκείνες που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΘΗΝΑ 2004.

Σημείωση: Όλες οι αιτήσεις, ηλεκτρονικές ή έντυπες, πρέπει να συμπληρώνονται στη γλώσσα της αίτησης (μόνον ελληνικά ή μόνον αγγλικά).

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Δήμητρα 'Ηγκαν
Διευθύντρια Απόδημου Ελληνισμού