Φωτογραφίες από τις γιορτές της Βαλλονίας στις 27 Σεπτέμβρη 2001

Photos fêtes de Wallonie 2001

Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Ελλήνα Πρέσβη στο Σαρλερουά στις 15 Μαίου 2002

Photos de la visite de l' ambassadeur grec à Charleroi

Φωτογραφίες από την εκδήλωση ' Itineraires au fil du labeur '

Photos de la fete ' Itineraires au fil du labeur '