Ελληνική κοινότητα του Charleroi και περιχώρων

40, rue Omer Lefèvre - 6000 - Charleroi - Belgique

Tηλέφωνο / fax : 0032-71- 488.081


Περιεχόμενα

Ιστορία
Καταστατικό
Σύνθεση Δ.Σ
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις 16-10-02
Διευθύνσεις 20-9-02
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ελληνική μουσική
Μικρές αγγελίες
Ελληνικό σχολείο
Λογισμικό
Φωτογραφίες
Μαθήματα Ελληνικών
Ελληνες επαγγελματίες
Κωμικά
Συνταγές
Σπίτι
Πληροφορική
Τι λέει ο τύπος για μας
Εκκλησία

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Email : grece@brutele.be, hellas@brutele.be

Copyright : Communaute Hellenique de Charleroi - Ελληνική κοινότητα του Charleroi
Derniere revision : juillet 2002

WEBmestre : fgor arobase proximus.be