Ωράριο λειτουργίας Κοινότητας

 

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

09:00 12:00

09:00 12:00

09:00  12:00

09:00 14:00

09:00  12:00

13:00 17:00

13:00 17:00

13:00 17:00

13:00
17:00

 

 

Horaire de la Communauté Hellénique

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09:00 12:00

09:00 12:00

09:00 12:00

09:00 14:00

09:00 12:00

13:00 17:00

13:00 17:00

13:00 17:00

13:00 17:00