Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας του Σαρλερουά και Περιχώρων

Η Ελληνική κοινότητα του Σαρλερουά και Περιχώρων ιδρύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1962 και φέρει τον αριθμό 4075 / 1962 (Βελγική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου, μέλος της συμβουλευτικής Επιτροπής του υπουργείου της Γαλλόφωνης Κοινότητας (Ministère de la Communauté Francaise ), του κέντρου μεταναστών - CRIC - και στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι εθνότητες μεταναστών του Βελγίου καθώς και του κέντρου πολιτιστικής και κοινωνικης μόρφωσης ( CENFORSOC ).

Η κοινότητα ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Ελλήνων ανθρακορύχων της περιοχής και με τη συμμετοχή του ελληνικού υποπροξενείου που είχε την έδρα του στο Σαρλερουά και της Εκκλησίας. Η συνεργασία αυτή ομως υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της κοινότητας με αποτέλεσμα να επέλθει διαχωρισμός μεταξύ των άλλων δύο φορέων και της κοινότητας.

Μετά την μεταπολίτευση του 1974 η κοινότητα λειτουργεί ανελλιπώς έως σήμερα και αυτοδίκαια έγινε ο πόλος συσπείρωσης όλων των Ελλήνων της περιοχής πετυχαίνοντας την συνένωση τους και αγκαλιάζοντας όλους τους Ελληνες χωρίς διακρίσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.

Η Ελληνική Κοινότητα του Σαρλερουά αριθμεί περίπου 4,500 άτομα και από αυτούς οι 760 είναι τακτικά μέλη. Βάσει των πρακτικών των εκλογών της 10ης Φεβρουαρίου 2002 φήφισαν 445 άτομα, τα δε τακτικά μέλη ανέρχονται σε 760.

Η κοινότητα κατόπιν σύναψης 20 ετους δανείου το διαθέτει ιδίοκτητους χώρους στο Σαρλερουά, στην οδό Lefèvre 40. Στα πλαίσια του προγράμματος απορόφησης της ανεργίας, η κυβέρνηση της Βαλονίας επιδοτεί μια θέση εργασίας ενός υπαλλήλου, της κυρίας Κουτεντάκη Ευτυχίας, η οποία εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα - δες ωράριο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Κοινότητα είναι κοινωνικές, εργατικές, συνδικαλιστικές και μορφωτικές. Ειδκότερα στον κοινωνικό τομέα βρίσκεται κοντά σε κάθε ομογενή και παρέχει διευκολύνσεις σε θέματα δοικητικά, μεταφραστικά, ηθηικής συμπαράστασης, στέγης, εράνους για άπορους μετανάστες κλπ.