Η κοινότητα διοργανώνει μαθήματα πληροφορικής, Internet, Ελληνικών και χορού για παιδιά - μικρά και μεγάλα :-)
Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες ή για να εγγραφείτε και να ειδοποιηθείτε για την έναρξη των μαθημάτων αυτών, παρακαλείσθε :

1. Είτε να έλθετε στην Κοινότητα στις εργάσιμες μέρες και ώρες - δείτε ωράριο.
2. Είτε τηλεφωνικά με τον Proedro k. VARGIAKAKI στην κοινότητα στο 0475/467706
3. Είτε να στείλετε fax στό ίδιο νούμερο στο 071-488.081
4. Είτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο grece@brutele.be
5. Είτε να συμπληρώσετε  την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα

Votre nom et prenom svp / Το όνομα σας

Ville, rue, CP / Διεύθυνση οικίας

E-mail / Ηλεκτρονική διεύθυνση

Profession / Επάγγελμα?

Telephone / Τηλέφωνο

Fax / Τηλεομοιοτυπία

Je veux plus d'infos pour les cours organises chez vous / Θέλω περισσότερες πληροφορίες για
(GR=Grec - INF=Informatique - INT=Internet )


Tenez-moi au courant pour les activites en general de votre association / Κρατήστε με ενήμερο για τις εν γένει δραστηριότητες σας

Vos remarques / Τα σχόλια σας