XVI. Kατάθεση μυστικής ιδιόχειρης Διαθήκης στο Γενικό προξενείο Βρυξελλών.

Κάθε 'Eλληνας πολίτης, κάτοικος Βελγίου, έχει το δικαίωμα να καταθέσει προς φύλαξη, προσωπικά. τη μυστική ιδιόχειρη Διαθήκη στο Γενικό Προξενείο. Για τη διαδικασία αυτή απαραίτητα είναι:

1. Διαβατήριο εν ισχύι ή Αστυνομικό Δελτίο Tαυτότηταs του Διαθέτη.
2. Τρεις 'Ελληνες πολίτες με τα εν ισχύι Διαβατήριά τους ή τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, χωρίς μεταξύ τους συγγένεια ή συγγένεια με τον διαθέτη, οι οποίοι θα βεβαιώσουν ενυπόγραφα ωs μάρτυρες, ότι ο διαθέτης έχει πλήρη διανοητική διαύγεια και συνείδηση των πράςεών του.
3. Η Διαθήκη η οποία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Διαθέτη σε κάθε σελίδα της και να βρίσκεται μέσα σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Διαθέτη, φάκελλο.

ΧVII. Σύνταξη και κατάθεση Δnμόσιας Διαθήκης

Η Διαθήκη αυτή συντάσσεται από τον Γενικό Πρόξενο ο οποίος εκτελεί χρέη Συμβολαιογραφούντος, καθ' υπαγόρευση του Διαθέτη και ενωπιον τριων μαρτυρων, οπως περιγραφεται στην προηγουμενη παράγραφο. Η Διαθήκη αυτή φυλάσσεται επίσης στο Γενικό προςενείο.

ΧVΙΙΙ. Απαιτουμενα δικαιολογητικά νια την εκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών ( κληρονομικά θέματα )

Το πιστοποιητικό αυτό αφορά τους εξ αδιαθέτου ( δηλαδή χωρίς διαθήκη ) κληρονόμους αποθανόντος Ελληνα πολίτη, εγκατεστημένου από πενταετίας , τουλάχιστον, στην Προξενική περιφέρεια Για την έκδοση του παραπάνω πιστοποι ητικού χρειάζεται:

l. Η προσέλευση στ:ο Γενικό προξενείο, τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών της ομογένειας, οι οποίοι θα δώσουν, ενώπιον του Γενικού προξένου, ένορκες καταθέσεις για να βεβαιώσουν ότι ο αποθανών απεβίωσε αδιάθετος (δηλ. χωρίς να αφήσει διαθήκη) .
2. Πρόσφατο πιστ:οποιητικό οικογενειακής μερίδας του αποθανόντος, από τ:ον Δήμο ή Κοινότητα που ήταν εγγεγραμμένoς στ:ην Ελλάδα, στο οποίο θα αναφέροντ:αι οι πλησιέστ:εροι συγγενείς του.
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Σε περίπτωση που η παρουσία τριών εγκρίτων Eλληvωv πολιτών στο Γενικό Προξενείο δεν είναι εφικτή λόγω των μεvάλωv αποστάσεων, οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να προσκομίσουν στο Γενικό Προξενείο τις αντίστοιχες ένορκες καταθέσεις των εν λόνω εγκριτων πολιτών που έχουν γίνει ενώπιον αλλοδαπών συμβολαιογράφων της Προξενικής περιφέρειας, επίσημα μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.