Πωλείται ηλεκτρονικός υπολογιστής 486 DX/100 Mhz - 32 MB μνήμη, 2,1 GB σκληρός δίσκος, modem 33 6 K, multimedia. Τηλ : 0477 40 18 30