Ελληνική Κοινότητα Λιέγης
COMMUNAUTE HELLENIQUE DE LIEGE
rue St. Léonard 33 - 4000 Liège
Tél / fax : 04.227.0.02

Λιέγη 03-05-02

Εχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε, ότι, μετά τις εκλογές που έγιναν στις 14 Απριλίου 2002, το Δοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Λιέγης έχει ως εξής :

Κατόπιν αρχικής συμφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτήν την σειρά ισχύει για ένα χρόνο.
Τον επόμενο χρόνο, την προεδρία αναλαμβάνει η κυρία ΤΣΑΝΑΚΑ Αλεξάνδρα και ο σημερινός πρόεδρος θα είναι αντιπρόεδος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γραμματέας Η Αντιπρόεδρος
   
Γ. Τσακιρίδου Α. Τσανάκα