Σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου μετά τις εκλογές της

Ψήφισαν άτομα - άκυρα - λευκά - έγκυρα - Ελαβαν : ΟΔΥΣΣΕΑΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ: ,
ΔΣ Κοινότητας : από Οδυσσέας άτομα από ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Μέλη OEKB : άτομα από Οδυσσέας / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ & από