Γενικό Προξενείο Βρυξελλών

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού μελετά τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, προπομπών της Ολυμπιάδας του 2004, με τη συμμετοxή των ομογενών μας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε θερμά όπως μας αποστείλετε στο fax της προξενικής μας Αρχής (αριθ. 02/6442810) το αργότερο μέχρι ιην Δευτέρα 18 Μαρτίου 2002 πλήρη στοιχεία των συμπατριωιών μας αθλητών ιης περιοχής δικαιοδοσίας σας οι οποιοι έχουν διακριθεί σε ένα από τα αθλήματα που αναφέρονται σιον επισυναπτόμενο Πινακα της Γενικής ΓραμματεΙας Αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στην Κοινότητα