Jock Mickelsson

 
Född: omkring 1635 Savolax, Finland ?
Testamente: 1709-05-16
Död: 1709 Jock, Överkalix fs (BD)


Familj med Malin Matsdotter (1636 - 1705)

Vigsel: 1654-03-29 Överkalix fs (BD)
Barn:  Jock Jocksson (1654 - 1721)


Noteringar
Den förste nybyggaren i Jock som också fått sitt namn efter honom. Han hade enligt egen utsago år 1668 tagit upp sitt hemman "af willande skogh och ödemark och tillerkändes äganderätten af landshövdningen år 1680. 1679 anklagdes han inför tinget för att ha färdärvat kronolaxfisket vid Jockfallet genom "olaga brännande i berget". Han höll nämligen på att spränga ett litet "tinerum" som kunde användas för laxfiske men eftersom detta fiske var utarrederat av kronan blev arrendatorerna inte så glada över konkurrensen. Men Joakim lyckades med konststycket att övertyga myndigheterna om att han såsom jordägare i Jock skulle ha rätt till fisket också. 1689 kom han på den geniala idén att få myndigheterna att inse att Jock ju egentligen ligger i Lappmarken och att han därför borde bli befriad från all skatt; detta försök till den tidens0-taxering misslyckades dock skändligen. Han tycks ha varit framgångsrik att skaffa sig bärgning av sitt hemman vilket en inventarieförteckning från 1706 visar. Många jämredskap; plogbillar, isbillar, yxor. Rävtänger, en bössa och en armborst. Kanske tillverakde han själv sina redskap i den smedja som fanns på gåden. Vidare antecknades en brännvinspanna av koppar med hatt och pipor (närmare 8 1/2 kg tung). I ladugården fanns 18 st kor, 2 hästar, en oxe, 4 kvigor, 28 får och vidare 68 renar. Att fiske också var en viktig utkomst visar fiskeredkapen; 70 famnar (ca 126 m) not med kil, 6 ryssjor,7 gäddnät, 23 famnar (=ca 41 m) laxnät samt 2 "gambla" "2-bölingshåpar" = ekor.Startsida Startsida
Skapad av MinSläkt 2.4, Programmet tillhör: Håkan Bergström